کنکور اجازه نمی دهد دانش آموزان سراغ کار دیگری بروند


در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا درپاسخ به این سوال که “آیا دانش آموزان به مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی علاقه مند هستند؟” گفت: در هر مدرسه تعداد محدودی از دانش آموزان به سمت این فعالیت ها می روند که همان ها معمولا کاندیدای شوراها می شوند.
وی افزود: در دوره دبیرستان کنکور اجازه نمی دهد دانش آموز به سراغ کار دیگری برود. حتی من هم استرس کنکور را دارم. کنکور خیلی به ما فشار می آورد. در حالی که فعالیت های سیاسی و اجتماعیی اگر بر اساس پتانسیل های افراد باشد تاثیرات مثبتی بر شخصیت بچه ها و فضای مدارس دارد و باعث می شود شخصیت تک بعدی پیدا نکنند و اجتماعی تر شوند.
نماینده کهگیلویه و بویراحمد در مجلس دانش آموزی با اشاره به تغییراتی که بعد از ورود به مجلس دانش آموزی در زندگی اش روی داده است گفت: دیگر زود قضاوت نمی کنم و سعی می کنم مسائل راا همه جانبه مطالعه کنم. اگر دیدم منافعم بیش از ضرر است اول سعی می کنم ضررهایم را پایین بیاورم بعد تصمیمم را قطعی کنم. همچنین این روزها اجتماعی تر شدم چون مشارکت جویی از ملزومات مجلس دانش آموزی است.