روش های مطالعه درس عربی


عربی عمومی:

مشتمل بر دو کتاب سال دوم و سوم که بیست و پنج سؤال از آن مطرح می‌شود. معمولا پنج سؤال آن ترجمه است. نکته‌ی قابل توجه در ترجمه این است که دانستن معنای لغات و واژگان جهت ترجمه اهمیت چندانی ندارد بلکه مهم دانستن قواعد بخش ترجمه است یعنی فرد اگر ماهر باشد حتی می تواند بدون آنکه متن را کامل بخواند یا بفهمد و یا ترجمه کند فقط با استفاده از قواعد خاص ترجمه‌ای سؤال را جواب دهد یعنی کمتر پیش می آید که گزینه ی اشتباه بخاطر اشتباه معنی کردن لغت با شد همین که متن را عربی را با ترجمه ی فارسی از جهت ترجمه:

  1. زمان فعل (ماضی، مضارع، مستقبل)،
  2. شمارش اسم (مفرد، جمع، مثنی)،
  3. معرفه یا نکره بودن،
  4. مجهول یا معلوم بودن،
  5. لازم یا متعدی بودن،
  6. عوض نکردن جای صفت و مضاف الیه ،
  7. مثبت یا منفی ترجمه کردن فعل (ما یذهب، لن یذهب، لم یذهب و …)
  8. و …

 

تطبیق دهیم جهت دریافتن  گزینه‌ی صحیح کافی است. البته هر چند گاهی خودساختار واژه نیز می تواند دخیل در ترجمه باشد به طور مثال واژه‌ی حمیر حتما باید معنای آن را بلد باشیم چون از ظاهر این جمله فقط بر می آید که مفرد و صفت مشبهه با ریشه‌ی ح، م، ر و به نوعی مترادف با حمرا و حمر باشد در حالی که اصل معنی آن «خرها» می‌باشد که جمع حمار است.

این واژه ی حمار مفرد است اما حمیر جمع. این نکته به این معنی است که باید لغات خاص را بلد بود خوبی دانستن لغت و ترجمه کامل آن است که سرعت را بالا می‌برد  پس اول باید قواعد ترجمه را تمرین کرده و وارد باشیم بعد اگر ممکن شد معنای لغات را هم جهت رفع خطر احتمالی مبتنی بر اینکه کنکور بعدی معنای واژگان را نیز بخواهند و هم جهت افزایش سرعت و تخصصی شدن ترجمه را تا آنجا که ممکن است بلد باشیم.

بخش بعدی سؤالات مربوط به متن ترجمه ای است یعنی یک متن می‌دهد که متناسب با آن 4 یا 5  سؤال مطرح می‌کنند و باید بدان جواب داد. معمولا سخت ترین بخش عربی عمومی همین بخش است. چون اولا: معمولا لغات کلیدی این بخش را در کتاب درسی انسانی ندیده‌ایم، ثانیا سرعت را پایین می آورد یعنی به گونه‌ای شبیه Reading درس زبان خارجه می‌باشد.

جهت تقویت در این بخش پیشنهاد می‌شود که نگاهی به کتاب درسی رشته های ریاضی، تجربی داشته باشیم و اندکی با لغات و معناهای آن آشنا شویم. قواعد کتاب آنها لازم نیست چون قواعد درسی عربی انسانی کامل تر از آنهاست و آنها را نیز در بر می‌گیرد فقط ترجمه ی آنها را باید نگاه کرد نکته ی سوم آن که با تست زدن باید سرعت خود را در این بخش تقویت کنیم. یعنی با تست زدن باید یاد بگیریم که اگر معنی لغتی را بلد نیستیم باید به کمک ساختار جمله و واژگان قبل و بعد آن معنی آن لغت را دریابیم و هر چند به صورت تقریبی.

قسمت بعدی سؤالات قواعدی است همان قواعدی که اساتید و دبیران محترم در جزوه‌هایشان بیان  می‌کنند. معمولا همه ی جزوه ها کامل است و کمتر اختلاف نظری پیش می آید سپس اینکه جزوه ی فلان دبیر بهتر است و جزوه ی فلان دبیر نه. این ها بهانه ی راهی است هر چند که قدرت بیان دبیر وتسهیل مطالب از جانب وی نقش مهمی‌در این زمینه دارد اما هیچ کسی با حفظ کردن جزوه‌ها عربی را یاد نگرفت بلکه باید این قواعد گفته شده را در جملات عربی و تست‌ها پیاده کنیم یعنی تا آنجا که می‌شود این قواعد را به کار برد. فلذا جهت تقویت در این بخش کافی است تا آنجا که می‌شود تست کار کرد. مهمترین بخش در این قسمت تجزیه وتحلیل صرفی و ترکیب می‌باشد که مادر قواعد عربی است یعنی هر کس این قسمت را بلد باشد تا نود درصد قواعد عربی را فرا گرفته است فلذا هر گاه بر روی دیواری، یا پرچم آویزانی یا جلد کتابی جمله یا واژه‌ای عربی دیدیم بلافاصله آن را برای خودمان تجزیه و تحلیل معرفی کنیم. بهترین کار در این زمینه این است که از عربی سال اول شروع کنیم تمام بخش‌های کتاب را ترکیب کنیم و بخش ها و قسمت های سخت و مهم آن را تحلیل صرفی. با این کار سرعت و مهارت شما در قواعد عربی بسیار بالا می رود هم به خاطر هم پوشانی این بخش با سایر قسمت‌های قواعدی و هم به خاطر تلخیص این بخش نسبت به سایر قواعد.