منابع کنکور سراسری ١401 اعلام شد


فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1401

رشته‌ی ریاضی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ریاضیات

ریاضی (1)

110211

دهم

1398

هندسه (1)

110213

دهم

1398

هندسه (2)

111213

یازدهم

1399

آمار و احتمال

111215

یازدهم

1399

حسابان (1)

111214

یازدهم

1399

حسابان (2)

112214

دوازدهم

1400

هندسه (3)

112213

دوازدهم

1400

ریاضیات گسسته

112215

دوازدهم

1400

فیزیک

فیزیک 1

110209

دهم

1398

فیزیک 2

111209

یازدهم

1399

فیزیک 3

112209

دوازدهم

1400

شیمی

شیمی (1)

110210

دهم

1398

شیمی (2)

111210

یازدهم

1399

شیمی (3)

112210

دوازدهم

1400

 

 

رشته‌ی تجربی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ریاضیات

ریاضی (1)

110211

دهم

1398

ریاضی (2)

111211

یازدهم

1399

ریاضی (3)

112211

دوازدهم

1400

فیزیک

فیزیک 1

110214

دهم

1398

فیزیک 2

111244

یازدهم

1399

فیزیک 3

112244

دوازدهم

1400

شیمی

شیمی (1)

110210

دهم

1398

شیمی (2)

111210

یازدهم

1399

شیمی (3)

112210

دوازدهم

1400

زیست شناسی

زیست­ شناسی (1)

110216

دهم

1398

زیست­ شناسی (2)

111216

یازدهم

1399

زیست­ شناسی (3)

112216

دوازدهم

1400

زمین شناسی

زمین شناسی

111237

یازدهم

1399

 

 

رشته‌ی انسانی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ریاضیات

ریاضی و آمار (1)

110212

دهم

1398

ریاضی و آمار (2)

111212

یازدهم

1399

ریاضی و آمار (3)

112212

دوازدهم

1400

اقتصاد

اقتصاد

110221

دهم

1398

زبان و ادبیات فارسی

علوم و فنون ادبی (1)

110203

دهم

1398

علوم و فنون ادبی (2)

111203

یازدهم

1399

علوم و فنون ادبی (3)

112203

دوازدهم

1400

زبان عربی

عربی، زبان قرآن (1)

110207

دهم

1398

عربی، زبان قرآن (2)

111207

یازدهم

1399

عربی، زبان قرآن (3)

112207

دوازدهم

1400

تاریخ

تاریخ (1) ـ ایران و جهان باستان

110219

دهم

1398

تاریخ (2) ـ از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه

111219

یازدهم

1399

تاریخ (3) ایران و جهان معاصر

112219

دوازدهم

1400

جغرافیا

جغرافیای ایران

110218

دهم

1398

جغرافیای (2) ـ جغرافیای ناحیه­ای

111218

یازدهم

1399

جغرافیا (3) (کاربردی)

112218

دوازدهم

1400

علوم اجتماعی

جامعه­ شناسی (1)

110220

دهم

1398

جامعه ­شناسی (2)

111222

یازدهم

1399

جامعه­ شناسی (3)

112222

دوازدهم

1400

فلسفه

فلسفه

111226

یازدهم

1399

فلسفه (2)

112226

دوازدهم

1400

منطق

منطق

110223

دهم

1398

روان­شناسی

روان­شناسی

111224

یازدهم

1399

 

 

دروس عمومی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

توضیحات

 زبان و ادبیات فارسی

فارسی (1)

110201

دهم

1398

 

فارسی ( 2)

111201

یازدهم

1399

 

فارسی ( 3 )

112201

دوازدهم

1400

 

زبان انگلیسی

انگلیسی ( 1 )

110230

دهم

1398

 

انگلیسی ( 2 )

111230

یازدهم

1399

 

انگلیسی ( 3 )

112230

دوازدهم

1400

 

عربی

عربی، زبان قرآن (1)

110206

دهم

1398

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم ­انسانی

عربی، زبان قرآن (2)

111206

یازدهم

1399

عربی، زبان قرآن (3)

112206

دوازدهم

1400

عربی، زبان قرآن (1)

110207

دهم

1398

عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

عربی، زبان قرآن (2)

111207

یازدهم

1399

عربی، زبان قرآن (3)

112207

دوازدهم

1400

عربی، زبان قرآن (1)

110208

دهم

1398

عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی برای داوطلبان با دیپلم علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (2)

111208

یازدهم

1399

عربی، زبان قرآن (3)

112208

دوازدهم

1400

فرهنگ و معارف اسلامی

دین و زندگی (1)

110204

دهم

1398

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم ­انسانی

دین و زندگی (2)

111204

یازدهم

1399

دین و زندگی (3)

112204

دوازدهم

1400

دین و زندگی (1)

110205

دهم

1398

عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

دین و زندگی (2)

111205

یازدهم

1399

دین و زندگی (3)

112205

دوازدهم

1400

اصول عقاید (1)

110227

دهم

1398

عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی برای داوطلبان با دیپلم علوم و معارف اسلامی

اصول عقاید (2)

111232

یازدهم

1399

اصول عقاید (3)

112227

دوازدهم

1400