انتشار ویدیو های حل تشریحی و نفرات برتر در روز دوشنبه بعد از هر آزمون


سلام

باتوجه به برگزاری آزمون های گاج در روزهای شنبه و یکشنبه به جای روزهای جمعه در بعضی از حوزه های آزمون های سراسری گاج ،
از این آزمون به بعد حل ویدیویی آزمون های گاج و اعلام اسامی نفرات برتر در روزهای دوشنبه بعد از آزمون روی سایت آزمون و دکتر آی کیو قرار خواهد گرفت.
بنابراین از این آزمون به بعد لینک های حل ویدیویی متصل به کارنامه مشاوره محور روز دوشنبه به کارنامه پیوست خواهد گردید.
ما را با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود از طریق مرکز تماس ۰۲۱۶۴۲۰ در بهبود خدمات آزمون ، یاری کنید.

به یادتان هستیم به یادمان باشید.