حذف تمام رشته های کاردانی منطقی نیست


‌به گزارش ایسنا، اسدالله عباسی با اشاره به حذف دوره‌های کاردانی از چرخه آموزش دانشگاهی، اظهار کرد: دوره‌های کاردانی بیش از هر دانشگاهی در سیستم‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی و کاربردی جایگاه  مناسبی دارند و به نظر می‌رسد حذف دوره‌های کاردانی از چرخه دانشگاهی برای به حد نصاب نرسیدن دانشجو مطرح شده است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش متقاضی برای شرکت در دوره های کاردانی عاملی برای حذف این دوره مهارتی است، گفت: متقاضی برای شرکت در دوره‌های کاردانی در رشته های فنی کماکان وجود دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: لزوم ابقای دوره‌های کاردانی برای تامین نیروی انسانی در میان‌مدت امری الزامی است.

وی با بیان اینکه حذف تمام رشته‌های کاردانی منطقی نیست، تصریح کرد: امکان دارد بازار کار نیاز به نیروی کار در میان مدت داشته باشد بنابراین با حذف کلی رشته‌های کاردانی ما در این بخش با مشکل روبرو می‌شویم.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه حذف دوره کاردانی بر اثر امکان و نیازسنجی طبق تقاضا برای ثبت‌نام در این دوره رقم خورده است، یادآورشد: رشته‌های دانشگاهی در دوره‌های کاردانی به طور کامل در تمام دانشگاه‌های کشور حذف نشده‌اند  بلکه دانشگاهی که متقاضی دارد می‌تواند اقدام به پذیرش دانشجو کند.