خاتمه دادن به پادشاهی کتاب های درسی


به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده درباره ساماندهی منابع آموزشی اظهار کرد: موضوعی که ما در سند تحول بنیادین به دنبالش هستیم، در بستر وضعی که اکنون وجود دارد کاملا رنگ می بازد و متاسفانه در بین خانواده‌ها آزمون محوری از سوی برخی که منافع اقتصادی و تجاری دارند، توسعه یافته است.

وی با اظهار امیدواری از اظهارات رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مبنی بر خاتمه دادن به پادشاهی کتاب‌های درسی تصریح کرد: این، دیدگاهی بسیار خوب و اساسی است و همه باید در مسیر تحقق چنین نگاهی همدیگر را یاری کنیم تا اهداف بزرگی که برای امر ساماندهی مواد و رسانه‌های آموزشی مورد نظر است، زودتر و بهتر اتفاق بیفتد.

حکیم زاده متذکر شد: من نقد جدی به مشارکت بخش خصوصی در زمینه نشر مواد آموزشی و کمک آموزشی دارم؛ به این دلیل که آن ها نیز محوریت کارشان را موضوع ارزشیابی و آزمون‌ها قرار داده‌اند، یعنی کمتر به سراغ آن میروند که فرصت‌های متنوع یادگیری را که تؤام با لذتبخش کردن یادگیری و ایجاد فرصت‌یابی برای بروز خلاقیت به ویژه برای کودکان است، فراهم سازند.

وی با اشاره به این که کتاب درسی فقط یکی از منابع یادگیری است، گفت: در دوره ابتدایی، منابع یادگیری میتوانند همه فضاهای پیرامونی بچه‌ها باشد. جامعه، خودش یک منبع یادگیری است. موزه‌ها، طبیعت، دشت‌ها، کوه‌ها، و همه این‌ها میتوانند بهترین منابع یادگیری باشند و استفاده از فناوریهای جدید هم این امکان را فراهم کرده است که ما بتوانیم در همه این زمینه‌ها فضاهای تعاملی ایجاد کنیم و متن مکتوب به عنوان منبع اصلی اصولا جایگاهی در رویکردهای نوین ندارد.

حکیم زاده افزود: در مورد جایگاه منابع کمک آموزشی در دوره ابتدایی باید بگویم بچه‌های ما باید با دست‌ورزی و سروکار داشتن با دنیای طبیعی مفاهیم علمی را یاد بگیرند. این دوره دوره‌ای است که باید مهارت‌های اصلی ورود به زندگی را در کنار هم بیاموزند. که برخی از آنها شامل در کنار هم بودن، باهم زیستن، با هم تعامل کردن می شود. تقلیل دادن این موارد به خواندن مطالب کتاب‌های درسی جریان فروکاهنده‌ای است که می تواند آسیب‌های خیلی جدی را به بچه‌های ما وارد کند.