لغو امتحانات مدارس تهران صحت ندارد


علیرضا راهپیما‌ رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛  درمورد وضع تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا و لغو امتحانات در روز یکشنبه  10 دی ماه اظهار کرد: طبق شرایط موجود باید منتظر باشیم تا جلسه کمیته اضطرار آلوده هوا مجددا تشکیل شده و نتیجه قطعی آن اعلام شود.

وی تصریح کرد: تا پیش از ساعت 19 که جلسه کمیته اضطرار برگزار نشده هرگونه خبری مبنی بر تعطیلی مدارس یا لغو امتحانات از طرف آموزش و پرورش مورد تایید نیست.