اجرای آزمایشی تولید کتاب درسی به زبان داستان


به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش در اختتامیه پانزدهمین جشنواره کتاب رشد که در مدرسه دارالفنون برگزار شد، اظهار داشت: ما امروز یک قدم جلوتر نسبت به سال های گذشته هستیم؛ در سال های قبل، دغدغه ما این بود که کتاب های آموزشی و کمک آموزشی را سامان دهیم و آنها را برای استاندارد شدن تشویق کنیم؛ چنین کاری امروز اتفاق افتاده و رو به رشد است.

وی با بیان اینکه از ناشران می خواهیم که آنها هم بر تولیدات نشر نظارت داشته باشند، گفت: مراقبت صنفی از هویت نشر، یک تکلیف صنفی است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدیان با تاکید بر اینکه ناشران بخش غیردولتی برای آموزش و پرورش رقیب نیستند، افزود: آنها را رفیق  راه و تکمیل کننده فعالیت می دانیم و در جشنواره رشد سعی می کنیم آنها را معرفی کنیم.

وی اضافه کر‌د: می خواهیم  روشی را تجربه کنیم که بر اساس آن، کتاب درسی را به زبان ساده بنویسیم؛ هرچند می دانیم که برخی همکاران  و خانواده ها مخالفند و می گویند چگونه از کتاب داستان سوال و تست دربیاوریم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از مولفان خواست تا برنامه درسی ملی  را مرجعی برای تولیدات فرهنگی قرار دهند.