85 درصد دانش آموزان از کوله پشتی استفاده می کنند


محسن وحدانی رئیس گروه برنامه‌ریزی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به پژوهشی که بر روی 15 هزار دانش‌آموز دختر متوسطه اول در 4 استان بوشهر، کردستان، گلستان، خراسان رضوی و شهر تهران با موضوع کوله‌پشتی انجام شده است، اظهار داشت: در این پایش که به مدت یک ماه انجام شد، نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای صورت گرفت و 60 درصد دانش‌آموزان حاضر در این پایش از مدارس دولتی ساکن شهر، 20 دانش‌آموزان مدارس دولتی ساکن روستا، 10 درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و 10 درصد دانش‌آموزان مدارس خاص بودند.

وی افزود: نتایج این پایش نشان داد که 85 درصد دانش‌آموزان برای حمل وسایل خود به مدرسه از کوله‌پشتی استفاده می‌کنند و محتویات کوله‌پشتی آنها شامل 48 درصد کتب و دفاتر آموزشی، 12 درصد کتب کمک آموزشی و 40 درصد وسایل شخصی و وزن کیف است.

وحدانی اضافه کرد: وزن کوله‌پشتی باید نهایتا 10 درصد وزن بدن دانش‌آموز باشد که در این پایش به طور میانگین بین 15 هزار دانش‌آموز، وزن کوله‌پشتی‌شان 9 درصد وزن بدن بود اما 25 درصد دانش‌آموزان از میانگین استاندارد بالاتر بودند و به طور کلی کوله‌پشتی دانش‌آموزان مدارس خاص و غیردولتی به دلیل نوع برنامه‌ریزی آموزشی سنگین‌تر از مدارس دولتی و روستایی است و دانش‌آموزان استان‌های برخوردارتر مثل خراسان رضوی و تهران کوله‌پشتی‌های سنگین‌تری حمل می‌کنند و این مسئله در تهران شامل 50 درصد ‌دانش‌آموزان است.

رئیس گروه برنامه‌ریزی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: 75 درصد دانش‌‌‌آموزان تهرانی در کوله‌پشتی‌های خود کتب کمک آموزشی دارند.

وی در خصوص عوارض استفاده از کوله‌پشتی غیراستاندارد و سنگین گفت: سنگین بودن کوله‌پشتی دانش‌آموزان زمینه انحراف ستون فقرات، ناهنجاری قامتی، افزایش فشار خون، کج پشتی، دردهای عضلانی، تغییر در الگوی راه رفتن و نشستن را ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس، وحدانی بیان داشت: نتایج و یافته‌های این پایش در قالب راهکارهایی ارائه شده است از جمله آنکه آموزش‌های لازم به معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها داده شود؛ در انتخاب نوع کاغذ و جلد مورد استفاده در دفاتر و کتب تجدیدنظر شود، در مدارس برای نگهداری وسایل دانش‌آموزان کمد ساخته شود و حجم کتب درسی کاهش یابد.

رئیس گروه برنامه‌ریزی درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 40 درصد وزن کوله دانش‌آموزان وسایل شخصی است، ادامه داد: در این پژوهش مشاهده کردیم که دانش‌آموزان بعضا وسایل سنگین و غیرضروری همچون بطری‌ فلزی آب، وسایل صوتی و تصویری و حتی عروسک حمل می‌کنند و وزن خود کیف‌ها هم سنگین است.