تقویم آموزشی باید با برنامه درسی همخوانی داشته باشد


رضوان حکیم زاده روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: تغییر تقویم آموزشی باید هدفمند باشد به این معنا که بهترین زمان تحصیلی را برای دانش آموزان فراهم کند تا بتوانند در یک شرایط مناسب تر در کلاس درس حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به تنوع آب و هوا و شرایط اقلیمی در ایران و وجود استان های گرمسیر و سردسیر، زمان هایی که دانش آموزان این مناطق می توانند شرایط خوبی برای حضور در مدرسه داشته باشند با هم متفاوت است اما در عین حال از نظر تربیتی، بحث پیوستگی یادگیری بسیار حائز اهمیت است.
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر صرفا به دلیل آلودگی هوا تغییری در تقویم آموزشی کشور ایجاد شود به هیچوجه راهگشا نخواهد بود و تا زمانی که به همه این نکات توجه نشود شتاب زده عمل کردن بر پیچیدگی امور می افزاید.
حکیم زاده بیان داشت: از گذشته نیز موضوع تغییر در تقویم آموزشی کشور مطرح بوده و اکنون نیز باید به دور از شتاب زدگی تمامی جوانب کار برای زمان های حضور دانش آموزان در مدارس متناسب با بهترین شرایط آب و هوایی در یک فضای کارشناسی سنجیده شود و در عین حال چالش برگزاری امتحاناتی که به صورت سراسری برگزار می شود نیز به عنوان یک موضوع مهم مدنظر قرار گیرد.

** امور مهم آموزشی را با رویدادهایی چون مسابقات جام جهانی فوتبال پیوند نزنیم
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا امسال به دلیل همزمانی امتحانات خرداد ماه با ایام ماه مبارک رمضان و مسابقات جام جهانی فوتبال تغییری در زمان برگزاری امتحانات رخ می دهد نیز تصریح کرد: مخالف آن هستم به خاطر شرایطی که ممکن است هر چند سال یکبار تکرار شود دست به اینگونه تغییرات بزنیم.
حکیم زاده با بیان اینکه ما تنها کشوری نیستیم که مردم و دانش آموزان آن در ماه مبارک رمضان روزه می گیرند و تنها کشوری در دنیا نیستم که علاقه مند به پیگیری مسابقات جام جهانی فوتبال هستیم، گفت: اگر قرار باشد که امور مهم آموزشی را با این مسائل پیوند بزنیم، کار آموزش سخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: باید ضمن توجه به بهترین زمان های یاددهی و یادگیری، از تغییرات مقطعی به خاطر برخی رویدادها جلوگیری کنیم و دانش آموزان باید خود را با شرایط و موقعیت های مختلف تطبیق دهند زیرا یکی از اهداف اصلی نظام آموزشی، آموختن مهارت های زندگی است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در گذشته نیز شرایط و رویدادهای مشابهی وجود داشته اما تغییری در تقویم آموزشی اتفاق نیافتاده و شاید در آینده نیز مناسبت های دیگری پیش آید که البته قرار نیست مدارس را با این شرایط تطبیق دهیم.
حکیم زاده اظهار کرد: باید یاد بگیریم که با توجه به تغییرات فصلی و موقعیت ها به خوبی برنامه ریزی کرده و با آنها کنار آییم و نباید تحت تاثیر برنامه های این چنینی دست به تغییر بزنیم چنانکه کشورهای اسلامی دیگر هم چنین کاری انجام نمی دهند.