مصوبه حذف سمپاد غیرکارشناسی و عجولانه است


به گزارش خبرگزاری فارس الهام یاوری استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در برنامه مناظره در مخالفت با مصوبه آموزش و پرورش که به حذف مدارس سمپاد منتهی می شود، اظهار داشت: اگر فرض کنیم این تصمیم، تصمیم خوبی باشد و همه جوانب در آن در نظر گرفته شده است که چنین نیست، از نظر زمانی اعلام آن مناسب نبود زیرا خانواده ها و دانش آموزان پایه ششمی دو ماه مانده به آزمون پس از صرف هزینه و وقت برای پذیرش در آزمون متوجه شدند که مدارس خاص امسال پذیرش ندارند.

وی افزود: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مرداد ماه در یک اظهار نظر رسانه ای از تصویب آیین نامه جدید برای پذیرش مدارس سمپاد خبر داد که پشتوانه کارشناسی 13 جلسه ای داشت.

یاوری ادامه داد: اما چند ماه پس از آن شورای عالی آموزش و پرورش پیرامون مصوبه حذف آزمون اعلام نظر می کند که پشتوانه کارشناسی نداشته و شاید تنها 5 جلسه پیرامون آن برگزار شده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه دانش آموزان تیزهوش نیاز به فضای ویژه برای پرورش استعداد خود دارند، گفت: مهم ترین عاملی که مانع برگشت افرادی که به عنوان نخبه از کشور رفته اند می شود جدی گرفته نشدن و موقعیت نداشتن در کشور است.

وی تصریح کرد: هیچ مطالعه علمی در خصوص میزان استرس در دانش آموزان و تاثیر آزمون سمپاد در آن وجود ندارد؛ چیزی که باعث استرس می شود رقابت است و رقابت به دلیل نبود امکانات کافی آموزشی است و آموزش و پرورش تعادل عرضه و تقاضا را با حذف مدارس باکیفیت سمپاد بیشتر می کند و رقابت را به مدارس غیردولتی که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد، می کشاند.

یاوری عنوان کرد: آخرین تحقیقی که آقای کاظمی حقیقی پیرامون سمپاد انجام داده است نتیجه اش این است که رویکردهایی که جداسازی و فراگیرسازی هر دود رآن وجود دارد در هر 10 مورد 7 مورد موثرترینش جداسازی هم وجود داشته است.

وی با بیان اینکه 47 کشور روند تفکیکی هم دارند و هیچ کشوری نبوده که آن را از بین برده باشد، گفت: ما هم با آزمون مخالفیم اما فکر می کنیم حذف آزمونی که به حذف مدارس سمپاد منتهی می شود به کل چرخه نخبگانی کشور آسیب می زند و ارتباط نسل های نخبگان را از بین می برد.

درادامه برنامه میعاد صالحی استاد دانشگاه و عضو تیم تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان به عنوان منتقد حذف مدارس سمپاد اظهار داشت: صحبت هایی که پیرامون سمپادی ها در برنامه ای در تلویزیون توسط معاون آموزش ابتدایی و معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان شد زمینه ناراحتی ما را ایجاد کرد و من برای دفاع از سمپادی ها به این برنامه آمده ام.

وی افزود: مصوبه ای که به حذف مدارس سمپاد منتهی می شود هم به لحاظ شکلی و هم ماهوی ایرادات زیادی دارد و پسامصوبه محسوب می شود و در مغایرت با اسناد بالادستی است.

صالحی ادامه داد: در 15 سال اخیر ابتدا سمپاد محدود شد و از سازمان به مرکز تبدیل شد؛ ما هم با شیوه آزمون های استرس زا مخالفیم اما این مصوبه با اسناد بالادستی مغایرت دارد.

عضو تیم تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان تصریح کرد: مشکل این است که طرح شهاب سالها قبل تصویب شده و اکنون در مرحله اجراست اما در حوزه اجرایی که مشخص نیست این طرح در این سالها چه کرده است و به نتایجی رسیده است؟

وی ادامه داد: چرا در سه سالی که طرح شهاب در سه پایه تحصیلی به صورت آزمایشی اجرا شده است اطلاعات اجرای آن برای آنالیز بیرون نیامده است؟

صالحی گفت: مصوبه حذف مدارس سمپاد می گوید 6 سال استرس نداشته باشید اما افرادی که پولدار هستید برای آموزش با کیفیت بروید مدارس غیردولتی و فردی که پول نداری تا آخر عمرت استرس داشته باش!

عضو تیم تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان اضافه کرد: از 50 نفر مدال آور رشته ریاضی، 31 نفر یا به عبارتی 60 درصد سمپادی هستند که از بین سمپادی ها 42 درصد در کشور حضور دارند و کشور را ترک نکرده اند.

وی تصریح کرد: تصمیمات متعددی در خصوص سمپاد گرفته شده است که آن را تضعیف کرده، می توانستیم بدون آزمون و با مکانیسم دیگری دانش آموزان تیزهوش را جذب کنیم، فضای ورود به مدارس سمپاد می تواند به گونه ای تنظیم شود که باعث پاک شدن صورت مسئله و حذف مدارس سمپاد نشود.