کسب جایزه ملی مدیریت استراتژیک توسط انتشارات گاج


از سال ۱۳۸۵ تاکنون به منظور ایجاد فضایی برای گردهمایی اساتید، دانشجویان و مدیران سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مختلف توسعه‌یافته در کشور، کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار شده است تا آخرین و جدیدترین دستاوردهای علمی و تخصصی این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

این کنفرانس ملى و بین‌المللى با هدف ایجاد تعامل بیشتر میان پژوهشگران و مدیران مطرح مدیریت استراتژیک و با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و همچنین موسسه‌های علمی داخلی و خارجی و با حضور اساتید و مدعوین برجسته‌ی بین‌المللی از نقاط مختلف جهان، طی این سال‌ها برگزار شده است.

اهداى جایزه‌ی ملى مدیریت استراتژیک یازدهمین دوره‌ی این رویداد که در روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفند‌ماه، در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه‌ی ملی ایران با حضور دکتر آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و دکتر فرهنگی چهره‌‌ی ماندگار ملی مدیریت انجام شد، انتشارات بین‌المللی گاج، موفق به دریافت نشان ملی مدیریت استراتژیک انجمن علمی مدیریت راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش کسب و کار پیشرو در پیاده‌سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی شد.