حذف کنکور هنرستانی ها به کجا رسید؟


به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن حسینی مقدم مدیرکل دفتر آموزش فنی و حرفه ای در برنامه روی خط خبر شبکه خبر درباره جزئیات حذف کنکور 97 در شاخه مهارتی عنوان کرد: استقرار نظام جدید در آموزش و پرورش از سال 96-95 موجب شد تا مدت زمان تحصیل در هنرستان‌ها از 2 به سه سال افزایش پیدا کند؛ بنابراین سازوکار جذب این گروه از دانش آموزان هم متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته از 41 رشته موجود 31 رشته بدون آزمون بودند و رشته هایی پرطرفدار همچون گرافیک و حسابداری آزمون دارند، ادامه داد: در سال 97 تعدادی از هنرجویانی که از سال های قبل موفق نشدند وارد دانشگاه شوند امکان پذیرش بدون کنکور در دانشکده های فنی و حرفه ای را دارند، شوند.

مدیرکل دفتر آموزش فنی و حرفه ای گفت: براساس اسناد بالادستی و برنامه درسی ملی کاردانی پیوسته برای هنرجویان درنظر گرفته شده است و با توجه به استقرار نظام جدید دوره ای پنج ساله برای هنرجویان در نظر گرفته شده است که سه سال آن در مدرسه و 2 سال در دانشگاه خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای تعیین وضعیت هنرجویان در سال 98 و ورود به کنکور باید ببینیم وضعیت ظرفیت رشته های مختلف و تقاضا برای رشته ها چطور است، تا چگونگی آزمون را بررسی کنیم.

رشته های مهارتی در دانشگاه ها توسعه یابد

حسینی مقدم درباره ظرفیت پذیرش در دانشکده ها برای هنرجویان بیان کرد: اکنون تعداد دانش آموز پایه دهم هنرستان ها 300 هزار دانش آموز است، اما ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای حدود 150 هزار نفر است که باید سایر دانشگاه ها مانند سما، علمی و کاربردی هم وارد عمل شوند.

وی درباره تحصیل هنرجویان در دانشگاه هایی به جز دانشکده هایی فنی و حرفه ای بیان کرد: اگر هنرجویان تمایل داشته باشند در سایر دانشگاه ها تحصیل کنند باید 12 واحد را بگذرانند.

مدیرکل دفتر آموزش فنی و حرفه ای تصریح کرد: طبق ماده 65 برنامه ششم توسعه وزارت علوم موظف است دوره کاردانی پیوسته را برای هنرجویان تامین کند و با توجه به اینکه سهم آموزش مهارتی باید در برنامه ششم به 50 درصد برسد و اکنون پوشش 36 درصدی داریم که با توجه به این توسعه سایر دانشگاه های برای ادامه تحصیل باید وارد عمل شوند.

حسینی مقدم با اشاره به اینکه با توجه به برنامه درسی ملی، دانش آموزان به سه گروه تقسیم می‌شوند، یادآور شد: هنرجویان کاردانشی بعد از دیپلم وارد بازار کار می شوند، هنرجویان فنی و حرفه ای بعد از طی دوران تکنسینی وارد بازار کار می شوند و گروهی هم در شاخه نظری تحصیل می کنند.