استقرار پایه دوازدهم از مهر ۹۷


به گزارش ایسنا، حسین طلایی زواره در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال آتی و ابتدای مهر پایه دوازدهم مستقر و ساختار آموزشی جدید کامل می‌شود گفت: این مسیر دشوار بود و مشکلاتی در رابطه با تامین منابع در کشور وجود داشت اما امسال هم توانستیم بخوبی توزیع کتب را انجام دهیم.

وی افزود: استقرار نظام جدید و تغییر کتب درسی از دوره ابتدایی شروع شد. در دوره ابتدایی عناوین کتب اندک و کار آسانتر بود اما در دوره متوسطه با حجم وسیعی از عناوین بویژه در شاخه فنی و کاردانش روبرو شدیم و حجم فعالیت سازمان چندبرابر شد. با تلاش همکارانم کمترین اشکال را در کتب درسی داشتیم و از این بابت باید مجددا از همکاران سازمان پژوهش قدردانی کرد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه در یکی دو سال اخیر علاوه بر محتوای آموزشی، قطعات و برنامه های پشتیبان نیز تولید کردیم گفت: از نادرترین سازمان هایی هستیم که همگام با برنامه‌های توسعه‌ای پیش رفته‌ایم. در برنامه ششم توسعه بر ارتباط با مخاطبین و اولیاء و دانش آموزان و نظرسنجی از تولیدات تمرکز بیشتری خواهیم داشت.

 طلایی زواره درباره پیوست پژوهشی طرح های آموزش و پرورش عنوان کرد: طرح‌هایی که در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح می‌شوند مسیرهایی را طی می‌کنند که یکی از آنها سازمان پژوهش است. به عنوان مثال برنامه درس ملی از سوی سازمان با پیوست های پژوهشی ارائه شد. سایر طرح ها نیز همین‌گونه هستند و از سوی معاونت های مربوطه و یا پژوهشگاه آموزش و پرورش مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند.

وی به مروری بر روند تدوین کتب درسی در نظام آموزشی ۳-۳-۶ پرداخت و افزود: پس از آنکه برنامه درس ملی  ابلاغ شد موظف شدیم برنامه درسی را در ۱۱ حوزه یادگیری تدوین کنیم. بر اساس زیرنظام برنامه درسی سند تحول، راهنمای برنامه و اهداف دوره‌ها را تصویب کردیم و ۵۶ عنوان کتاب درسی،
۵۱ راهنمای معلم، ۳  عنوان کتاب کار، ۵۵عنوان نرم افزار در متوسطه اول و در متوسطه دوم، ۷۴ عنوان کتاب درسی و ۳۰ عنوان راهنمای معلم را تدوین کردیم. در شاخه فنی و حرفه ای نیز ۱۵۹ عنوان کتاب درسی و ۱۲۹ عنوان کتاب درسی هنرآموز تولید شد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به جلوه های ارزشی، اسلامی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ ایثار و شهادت در کتب درسی گفت:  استفاده از جدیدترین خطوط در نگارش کتب درسی صورت گرفت و به سیاست های جمعیتی، زیست محیطی و زیست فناوری و اقتصاد مقاومتی توجه شد.

طلایی زواره همچنین با بیان اینکه در فرایند تدوین کتب درسی به کار آفرینی و فرهنگ کسب وکار توجه داشتیم گفت: کتب تفکر و سبک زندگی، انسان و محیط زیست، تفکر و سواد رسانه‌ای، بهداشت و  کار و فناوری از جمله کتب جدیدالتالیف ما در دوره‌های مختلف بودند. همچنین کتب همراه هنرجو برای اولین بار برای شاخه فنی و حرفه‌ای تدوین شد و بازتاب خوبی در بین هنرجویان داشت.

وی ادامه داد: سعی کردیم در کتب درسی، روش های فعال یاددهی و یادگیری را بگنجانیم. رویکرد تفکر، خلاقیت و نوآوری نیز در کتب درسی جدید مدنظر قرار داشت.