ماشین حساب، مهارت های ریاضی دانش آموزان را بهتر می کند


به گزارش ایسنا، کارشناسان بنیاد آموزش و پرورش (EEF) همچنین دریافتند که اگر به دانش‌آموزان شیوه درست استفاده از ماشین حساب تدریس شود به مهارت آنها در حل مسئله‌های ریاضی کمک می‌کند.

سر کوون کالینز، مدیر اجرایی بنیاد آموزش و پرورش در انگلیس که یک نهاد خیریه آموزشی است می‌گوید: بیشتر اوقات گفته شده که ماشین حساب به مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان صدمه می‌زند. آنچه که این بررسی پیدا کرده این است که ماشین حساب در حقیقت تسلط و درک ریاضیات شاگردان را تقویت می‌کند اما معلمان باید اطمینان حاصل کنند که به شیوه سنجیده و مناسبی از آن استفاده شود. به خصوص در میان شاگردان جوانتر.

بررسی اخیر نشان داده شاگردانی که در دوره ابتدایی به طور نظام‌مند از ماشین حساب استفاده می‌کنند، در علم حساب لایق‌تر هستند و درک بهتری از مسائل ریاضی دارند. با این حال، این تحقیق افزوده که شاگردان دوره ابتدایی باید به طور منظم از ماشین حساب استفاده کنند اما نه به گونه‌ای که استفاده از آن کار روزانه‌شان شود.

یکی از کارشناسان در این مطالعه می‌گوید: شاگردان دوره ابتدایی می‌توانند از ماشین حساب در کنار شیوه‌های دیگر استفاده کنند. به گفته او یکی از موارد می‌تواند این باشد که شاگردان با ماشین حساب ببینند آیا محاسبات پیچیده‌شان درست بوده یا نه؟

به گزارش بی‌بی‌سی،‌ یک سخنگوی اداره آموزش انگلیس گفته است که ماشین‌ حساب می‌تواند ابزار مهمی در تدریس باشد اما نباید باعث شود که کودکان را از تسلط بر مبانی حساب و محاسبات ذهنی بازدارد.