هنوز دستوری برای تعیین تکلیف مدارس سمپاد وجود ندارد


فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛  درباره وضعیت طرح شهاب در سال تحصیلی آینده اظهار کرد: شهاب، طرحی مدت دار است که از چندین سال پیش برای پایه چهارم ابتدایی کلید خورد و اکنون به پایه هفتم رسیده است.

وی ادامه داد: جمعیت تحت پوشش این طرح حدود یک دهم دانش آموزان پایه های تحصیلی را پوشش می دهد و از مدت ها قبل تاکنون طرح شهاب به مرحله هدایت رسیده است و پیش از این صرفا به شناسایی استعدادهای دانش آموزان می پرداخت.

رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان آموزش و پرورش درباره جایگزینی طرح شهاب به جای مدارس سمپاد گفت: این طرح مکملی برای مدارس سمپاد محسوب می شود و قرار است استعدادهای مختلف دانش آموزان را مورد توجه قرار دهد.

مهاجرانی افزود: مدارس سمپاد تنها برای 2 درصد از دانش آموزان که دارای استعدادهای برتر هستند در نظر گرفته شده است و در واقع این طرح را می توان برای پاسخگویی نیازهای برخی دانش آموزان برشمرد.

تاثیر حذف مدارس سمپاد

وی درباره تاثیر حذف مدارس سمپاد عنوان کرد: با حذف آزمون موافق هستم اما معتقدم باید سمپاد به قوت خود باقی بماند؛ چرا که در اسناد بالادستی هم به جریان نخبه پروری اشاره شده است.

رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین علت های تصمیم گیری برای حذف مدارس سمپاد را رشد بی رویه این مدارس در سال های اخیر دانست و بیان کرد: باید سعی کنیم جمعیت دانش آموزان نخبه به اندازه استاندارد و حدود  2 درصد برسد.

مهاجرانی درباره تقویت طرح شهاب برای سال های آینده گفت: تغییرات، فرآیندی زمان بر است و در کوتاه مدت نمی توان تغییراتی جدی اعمال کرد، بنابراین باید جوانب این موضوع بررسی شود و پس از آن تغییر و تحولاتی در طرح شهاب داشته باشیم.

وی ادامه داد: طرح شهاب همکاری مشترکی بین آموزش و  پرورش و بنیاد ملی نخبگان است و باتوجه به اینکه بودجه طرح از بنیاد ملی نخبگان تهیه می شود باید برای تحول در طرح شهاب ضرورت هایی همچون بودجه و برنامه ریزی های لازم از سوی بنیاد انجام شود.

طرح شهاب در مسیر اجرایی قرار دارد

رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان آموزش و پرورش تصریح کرد: اکنون بسته های آموزشی برای آشنایی بیشتر خانواده ها با طرح شهاب در حال آماده سازی است تا اهداف و چشم انداز این طرح به وضوح برای خانواده ها مشخص شود و این آشنایی می تواند فعالیت در مسیر اجرای طرح را تسهیل کند.

مهاجرانی با اشاره به اینکه طرح شهاب در مسیر اجرایی قرار دارد، اظهار کرد: تا سال تحصیلی 1406_1407 سراسر کشور تحت پوشش طرح شهاب قرار می گیرد و تمام پایه های تحصیلی را در بر می گیرد.

وی درباره موفقیت و تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای طرح شهاب عنوان کرد: برنامه ریزی برای پوشش سراسری این طرح برای سال های آتی در سطح ملی مطرح شده است و قطعا آمادگی لازم برای این موضوع وجود خواهد داشت.

رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف حذف یا ابقا آزمون مدارس سمپاد تصریح کرد: هنوز هیچ دستوری برای تعیین تکلیف مدارس سمپاد وجود ندارد و منتظر هستیم تا مراجع مربوطه تصمیم گیری قطعی را در این  حوزه داشته باشد.

وی درباره برنامه های مدارس سمپاد متوسط دوم در سال تحصیلی آینده اظهار کرد: مهمترین هدفی که برای این دوره در نظر گرفتیم کیفیت برنامه های پژوهشی، پرورشی و تربیتی است.

مهاجرانی به تقویت برنامه های مهارت آموزی در مدارس استعدادهای درخشان اشاره داشت و گفت: سعی داریم مهارت آموزی را بیشتر در قالب هنرستان های زمینه برای دانش آموزان در نظر بگیریم و اکنون برنامه ریزی هایی برای تحقق این برنامه داشتیم که امیدواریم تا سال تحصیلی آینده به نتیجه برسد.