خبر جدید از شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون مدارس سمپاد


عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ازمخالفت بیشتر اعضای شورا باحذف مدارس سمپاد خبر داد وگفت:باید درکنار این مدارس،کلاس اخلاق برای دانش آموزان نخبه برگزار شودتادچار روحیات و افکار نامناسب نشوند. ؛

مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه مطرح شدن پیشنهاد لغو مدارس سمپاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با توجه به اینکه تصمیم گیری ناگهانی و نسنجیده در این قبیل موارد اصلا کار صحیحی نیست، قرار شد کمیته ای توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده و همه جهات کار بررسی شود تا در جلسه آینده مورد بحث قرار گیرد اما برداشت من این بود که نظر اغلب اعضای شورا، مخالفت با حذف مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) است.

به گفته وی، پیش از این اشتباهات زیادی در زمینه نخبگان انجام شده است، از جمله اینکه عدالت معادل برابری تعریف شده است در حالی که در کلام امیرالمومنین (ع)، عدالت به معنای این است که هر چیز در جای خود قرار بگیرد. پس لازم است که ما برای دانش آموزان با بهره های هوشی مختلف، برنامه های مجزا داشته باشیم تا از توانایی های آنها بیشترین بهره را ببریم، در غیر این صورت، استعدادهای درخشان کشور به هدر خواهند رفت، اما لازم است که در کنار این روند، کلاس های اخلاق هم برای دانش آموزان نخبه وجود داشته باشد تا دچار روحیات و افکار نامناسب نشوند.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با تقویت مدارس غیرانتفاعی به عنوان جایگزینی برای حذف سمپاد گفت: این طرح مناسبی نیست چراکه اولا باعث می شود مدارس آموزش و پرورش واجد تعداد کمی دانشجوی ممتاز شوند و ثانیا بسیاری از دانشجویان نخبه که اغلب متعلق به طبقات متوسط به پایین جامعه (از نظر وضع اقتصادی) هستند، از امکانات مناسب بی بهره شوند و یا برای حضور در مدارس غیرانتفاعی متحمل هزینه های سنگین شوند، در حالی که آموزش و پرورش ، که با مالیات مردم خدمات خود را ارائه می دهد ، باید برای نخبگان شرایط مناسب تحصیل را فراهم آورد. پس تازم است که  حتما شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مساله ورود پیدا کند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر بسیاری از اعضا را موافقت با ادامه ساختار کنونی سمپاد تا زمان تصویب ساختار جدید در صحن شورا دانسته و موضع تعدادی از اساتید نخبه دانشگاهی را نیز مخالف با حذف سمپاد دانستند.