امتحان های نهایی سال دوازدهم برای ۱۰ درس از دروس عمومی و تخصصی برگزار می شود


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تعیین دروس امتحانات نهایی سال دوازدهم در شورای عالی آموزش و پرورش و مسکوت ماندن آن به دلیل مشخص‌نشدن نحوه تاثیر سابقه تحصیلی در کنکور خبر داد. به گزارش خانه ملت، علی زرافشان درباره 

 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تعیین دروس امتحانات نهایی سال دوازدهم در شورای عالی آموزش و پرورش و مسکوت ماندن آن به دلیل مشخص‌نشدن نحوه تاثیر سابقه تحصیلی در کنکور خبر داد.

به گزارش خانه ملت، علی زرافشان درباره مشخص شدن دروسی که به صورت امتحان نهایی در سال دوازدهم در سال آینده برگزار می‌شود، گفت: «پیشنهادی در این خصوص به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شده است؛ براساس آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه، عناوین دورسی که به صورت امتحانات نهایی برگزار می‌شود باید به تصویب این شورا برسد.»

او افزود: «تعیین دروسی که به صورت امتحانات نهایی برگزار می‌شود در دو جلسه شورای عالی آموزش و پرورش بررسی شده است اما با توجه به اینکه وضعیت تاثیر سابقه تحصیلی تاکنون مشخص نشده تعیین امتحان نهایی مسکوت باقی مانده است.»

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: «حدودا ۱۰ درس از دروس عمومی و تخصصی به صورت امتحان نهایی و مشابه وضع حاضر برگزار می‌شود.»