منابع طراحی سوالات آزمون تابستان پایه دوازدهم


با توجه به نبود کتاب در پایه دوازدهم و به منظور دسترسی آسان تمامی داوطلبان پایه دوازدهم آزمون های سراسری گاج فایل کتابهای دوازدهم که در بودجه بندی تابستان از آنها طرح سوال خواهد شد را می توانید از اینجا دانلود کنید

 

انسانی

فلسفه دوازدهم

جامعه شناسی ۳

علوم و فنون ۳

ریاضی و آمار ۳

ریاضی

فیزیک ۳

هندسه ۳

حسابان ۲

شیمی ۳

تجربی

فیزیک ۳

ریاضی ۳

شیمی ۳

زیست ۳