میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399


میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399

 

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ که نسخهPdf  آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش (پیک سنجش شماره ۱۱۶۹ ) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام می گردد

 

ردیف

نام کتاب

80 درصد محتوای تحت پوشش

20 درصد حذفیات

1

فیزیک 3

رشته تجربی کد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پایان صفحه 102 (تا ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته ریاضی فیزیک کد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پایان صفحه 124 (تا ابتدای مدل اتم رادرفوردـ بور)

رشته تجربی کد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه 125 (پایان فصل 4) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه 122 از تمرین شماره 1 تا پایان تمرین شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته ریاضی فیزیک کد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه 156 (پایان فصل 6) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه 134 از تمرین شماره 1 تا پایان تمرین شماره 10 جزو آزمون هستند.

2

زیستشناسی 3

صفحه 1 تا 100

صفحه 101 تا 124

3

تاریخ 3

صفحه 1 تا 124 (تا پایان درس 9)

صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12)

4

زبان انگلیسی 3

صفحه 1 تا 82

صفحه 83 تا 102

5

فارسی 3 (کلیه رشتهها) کد 112201

صفحه 10 تا 147

صفحه 148 تا 163

6

علوم و فنون ادبی 3 (علوم انسانی و معارف اسلامی)

صفحه 10 تا 94

صفحه 95 تا 122

7

جغرافیای (3) (کاربردی) رشته علوم انسانی

صفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمین لغزش)

صفحه 93 تا 115

8

عربی، زبان قرآن (3) کد 112206 رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

صفحه 1 تا پایان صفحه 48 یعنی از درس اول تا پایان درس سوم

صفحه 49 تا پایان صفحه 65 یعنی همه درس چهارم

9

عربی، زبان قرآن (3) کد 112207 رشته ادبیات و علوم انسانی

صفحه 1 تا پایان صفحه 70 یعنی از درس اول تا پایان درس چهارم

صفحه 71 تا پایان صفحه 82 یعنی همه درس پنجم

10

عربی، زبان قرآن (3) کد 112208 رشته علوم و معارف انسانی

صفحه 1 تا پایان صفحه 124 یعنی تا پایان درس هشتم

صفحه 125 تا پایان صفحه 164 یعنی همه درس نهم و دهم

11

شیمی 3

صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونیاک و بهرهوری در کشاورزی)

صفحه 101 تا 121

12

حسابان 2 (رشته ریاضی)

از صفحه 1 تا 110 پایان فصل 4

از صفحه 111 تا 144

13

ریاضیات گسسته (رشته ریاضی)

از صفحه 1 تا 72 پایان درس اول از فصل 3

از صفحه 73 تا 84

14

هندسه 3 (رشته ریاضی)

از صفحه 1 تا 76 پایان درس اول از فصل 3

از صفحه 77 تا 86

15

ریاضی 3 (رشته تجربی) کد 112211

از صفحه 1 تا 120 پایان فصل 5

از صفحه 121 تا 150

16

ریاضی و آمار 3 (رشته انسانی)

از صفحه 1 تا 85 پایان درس اول از فصل 3

از صفحه 86 تا 104

17

فلسفه 2

از صفحه 1 تا 63

از صفحه 65 تا 90

18

جامعه شناسی 3

از صفحه 1 تا 92

از صفحه 93 تا 116

19

دین و زندگی 3 کد 112204

از صفحه 1 تا 109

از صفحه 10 1 تا 140

20

دین و زندگی 3 کد 112205

از صفحه 1 تا 135

از صفحه 136 تا 175

21

تاریخ 3 کد 112233 رشته علوم و معارف اسلامی

از صفحه 1  تا 135

از صفحه 136 تا 175