شبانه روز 25 ساعته!


 شبانه روز 25 ساعته!

تصور کنید انسانها به جای سالها زندگی مانند بعضی موجودات، فقط یک ماه عمر میکردند. در این صورت شما در این یک ماه چگونه زندگی می‌کردید؟ چقدر زمان برای خودتان، چقدر برای خانواده، چقدر برای تحصیل و چقدر زمان برای استراحت می‌گذاشتید؟ آیا تصمیم می‌گرفتید که در این یک ماه به دور دنیا سفر کنید و همه جا را ببینید؟ احتمالا نه! حالا تصور کنید شما می‌توانستید 1000 سال عمر کنید. حالا چقدر برای هر کاری زمان می‌گذاشتید؟ شاید این‌بار سفر به دور دنیا آسان باشد و به راحتی بتوانید زمانی برای این کار اختصاص دهید. زندگی ما فرصت کافی برای رسیدن به اهدافمان را در اختیارمان قرار می‌دهد اما نکته مهم این است که ما بتوانیم اهدافمان را درست انتخاب کنیم اما این موضوع، همه چیز نیست. شاید کسی که یک ماه عمر می‌کند به اهداف خودش برسد اما کسی که هزار سال عمر می‌کند نتواند به هدفی که می‌خواهد برسد. علاوه بر انتخاب هدف، نکته مهم دیگر این است که بتوانیم از هر فرصتی که داریم به درستی استفاده کنیم. همین لحظه که شما در حال خواندن این مقاله هستید هیچ وقت به زندگی شما بازنمی‌گردد و شما از فرصت خود برای خواندن این کلمات استفاده کرده‌اید. چه خوب است اگر بتوانیم با انتخاب‌های درست از زمان خود به خوبی استفاده کنیم و اجازه ندهیم کارهای بیهوده وقت ما را هدر دهند.

یکی از راه‌های بهره برداری درست از فرصت‌ها این است که ما زمان‌های بلا‌استفاده خود را احیا کنیم و از آن‌ها استفاده کنیم. ساعت‌هایی از روز ما به استراحت و ساعت های دیگر به انجام کارهای دیگر می‌گذرد ولی آیا همه دقایق ما مفید هستند؟ بعضی کارها را اگر نتوانیم درست مدیریت کنیم می‌توانند زمان زیادی را به خود اختصاص دهند. مثل چک‌کردن فضای مجازی و...

 این کارها شاید برای زمانی که هدف ما استراحت است بلامانع باشند اما در زمانی که قصد داریم درس بخوانیم و یا کارهای مهم‌تری در برنامه ما وجود دارد، کاری مهم و اضطراری نیستند اما گاهی چنان ما را مشغول خود می‌کنند که زمانی برای کارهای دیگر باقی نمی‌ماند. برای مدیریت این کارها بهترین راه این است که سعی کنیم زمان خاصی را برای انجام آنها اختصاص دهیم. مثلا یک ساعت را به این کار اختصاص دهید و به هیچ عنوان ساعت های دیگر را برای این کار قرار ندهید. موضوع بسیار مهم این است که بتوانید به این مسئله پایبند باشید.

در طول روز به خود یادآوری کنید که زمان مشخصی برای این کار دارید و اجازه ندهید بیشتر از این زمان مشغول کارهای بی اهمیت و غیر ضروری شوید. به مرور زمان، شما به این برنامه عادت می‌کنید و می‌توانید به راحتی زمان خود را مدیریت کنید. اگر زمانی غیر از برنامه زمانی اختصاصی عمل کردید بهتر است برای خود جریمه ای در نظر بگیرید. مثلا می‌توانید تعدادی تست به عنوان جریمه انتخاب کنید و خود را موظف کنید تا آن‌ها را حل کنید.

به همین راحتی یک ساعت بیشتر از وقت خود استفاده می‌کنید و شبانه روز شما 25 ساعته می‌شود!

به قول سعدی که می‌فرماید:

نگه دار فرصت که عالم دمی است                                                                      دمی پیش دانا به از عالمی است
سکندر که بر عالمی حکم داشت                                                                        در آن دم که می رفت عالم گذاشت