انواع آزمون


انواع آزمون

در واژه‌نامه تخصصی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در خصوص معنی واژه آزمون آمده است: ابزار استاندارد یا هر وسیله علمی و هنجار شده‌ای که در آن،‌ آزمودنی‌ها با تعدادی سوال‌های همخوان و هماهنگ به انجام فعالیت‌های عملی مشابه وادار می‌شوند تا در نتیجه آن،‌ میزان یادگیری، صلاحیت‌ها و توانایی‌های افراد شرکت‌کننده در آزمون با مقایسه کمی به دست آید. آزمون، بخشی از اندازه‌گیری یا سنجش است که نتایج آن معمولا به صورت کمی و عددی نشان داده می‌شود.

آزمون استعداد شغلی:

 نوعی آزمون برای سنجش مجموعه‌ای از علایق، توانایی‌ها و گرایش‌های شغلی که در فرهنگ سازمانی آن محیط و در موقعیت‌های مختلف، مورد نیاز و باارزش تلقی می‌شود.

آزمون استعدادهای پایه:

نوعی آزمون برای سنجش مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و مهارت‌های عمومی و اساسی که در فرهنگ‌های خاص و در موقعیت‌های مختلف، با ارزش به شمار می‌رود. استعداد کلامی، از جمله مهارت‌های عمومی پایه است که در بیشتر موقعیت‌ها کاربرد و نقش اساسی دارد.

آزمون استعدادهای تحصیلی:

آزمونی شبیه آزمون‌های هوش برای اندازه‌گیری طیف وسیعی از استعدادها و توانایی‌های یادگیری در زمینه‌های علمی و آموزشی، تشخیص موفقیت و پیش‌بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. این آزمون، توانایی یا آمادگی شخص برای انجام کارهایی که در پیش دارد، بدون ارتباط با معلومات جاری او نظیر درک مکالمه‌ای، استدلال کلی، فنی، مکانیکی، سرعت ادراک و دانش، استعداد انجام یک فعالیت ویژه مانند موسیقی، توانمندی‌ها و استعدادهای حرفه‌ای مانند حقوقی، پزشکی و توانایی‌های خاص نظیر منشی‌گری، نویسندگی و توانایی‌های فرد در یک فعالیت خاص را پیش‌بینی می‌کند.

آزمون استعداد ممکن است برای طبقه‌بندی دانش‌آموزان به گروه‌ های همگن برای مقاصد و برنامه‌ های آموزشی خاص یا کمک به دانش‌آموزان و راهنمایی آنان در انتخاب رشته‌هایی که احتمال موفقیت‌شان در آنها بیشتر است نیز به کار رود؛ این آزمون در مشاوره تحصیلی و شغلی نیز به میزان وسیعی به کار برده شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمون اختصاصی:

نوعی آزمون سراسری است که محتوای سوال‌های آن از دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی دوره آموزش متوسطه انتخاب و توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود.

آزمون پیشرفت تحصیلی:

نوعی از آزمون‌های توانایی مثل آزمون ریاضیات، تاریخ، زبان، روانشناسی و طرح‌ریزی و ... که برای سنجش و ارزیابی میزان دانش، اطلاعات،‌ معلومات و مهارت‌های یک دانش‌آموز ساخته شده و نشان می‌دهد که فرد تا لحظه اجرای آزمون قادر به انجام چه کارها و ارائه چه اطلاعاتی است.

آزمون مجدد:

مرحله‌ای از آزمون که برای اطمینان از صحت فرآیند و نتیجه آن، برای دومی یا چندمین بار برگزار می‌شود.

آزمون‌های مهارت:

نوعی آزمون دو مرحله‌ای (کتبی و عملی) که در پایان هر دوره آموزشی یا فعالیت، به منظور سنجش و اندازه‌‌گیری توانمندی‌ها و مهارت‌های کسب شده کارآموزان، به عمل می‌آید و منجر به صدور گواهینامه مهارت می‌شود.

آزمون‌های هوش:

نوعی از آزمون‌های استاندارد که برای سنجش و اندازه‌گیری میزان دانش، استعداد و قابلیت‌های هوش کلامی و عملی یا مجموعه‌ای از توانایی‌های نسبتا مستقل فرد به کار می‌رود. نمره‌ای که فرد در این آزمون به دست می‌آورد، نمایانگر میزان هوش است.

 

گردآوری و تدوین : کلینیک مشاوره گاج